Skip to content

Term of Use

INFORMATION

Kullanım Koşulları

” www.enau.com a ” erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.

Genel Bilgi
www.enau.com adresi üzerinden faaliyette bulunan site (“Site”), Cevizli Mh. Mustafa Kemal Cd. No: 66 A/111, 34865 Kartal, İstanbul, Turkey adresinde ikamet eden Enau Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Siteyi ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Siteye erişmeleri sürecinde ve sonrasında veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmaları halinde bu Kurallara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Genel Hükümler
İşbu Site, ilgili yasa hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Site’nin kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Koşullar’a uygun davranması ve bu Koşullar’ı ihlal etmemesi önem taşımaktadır.

Site’de yer alan hiçbir unsur başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz. Şirket, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için ilgili Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Şirket’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka uygulamalara ve internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Koşullar’ı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Site’ye orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda Şirket ilgili Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

Koşulların Değiştirilmesi
Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşullar’ı değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Site’de Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Kullanıcı, Site’nin kullanılması ile birlikte mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

Fikri Mülkiyet Hakları
Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi, Kullanıcılar tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
ŞİRKET, SİTE’YE GİRİLMESİ, SİTE’NİN YA DA SİTE’DEKİ BİLGİLERİN VE DİĞER VERİLERİN, PROGRAMLARIN VS. KULLANILMASI SEBEBİYLE DOĞABİLECEK DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ŞİRKET, SAYILANLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI HUSUSLARINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SİTE’YE YA DA LİNK VERİLEN SİTELERE GİRİLMESİ YA DA SİTE’NİN KULLANILMASI İLE ŞİRKET’İN KULLANIM/ZİYARET SONUCUNDA DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ SORUMLULUKTAN, MAHKEME VE DİĞER MASRAFLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜR ZARAR VE TALEP HAKKINDAN BERİ KILINDIĞI KABUL EDİLMEKTEDİR.

ŞİRKET, SİTE’DEKİ İÇERİKLERİN HİÇBİR KOŞULDA GÜNCELLİĞİNİ, DOĞRULUĞUNU VEYA GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE, BU İÇERİKLER DOLAYISIYLA HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR.

SİTE VE İLGİLİ İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP ŞİRKET’İN SİTE’NİN KAPSAMINA İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRLÜ GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.

KULLANICI, SİTE VE SİTE İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLERE ERİŞİMİN BÜYÜK ÖLÇÜDE KULLANICI’NIN İNTERNET SERVİS SAĞLAYICISINDAN TEMIN EDILEN HİZMETİN KALİTESİNE DAYANDIĞINI VE SÖZ KONUSU HİZMET KALİTESİNDEN KAYNAKLI SORUNLARDA ŞİRKET’İN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.